top of page

algemene voorwaarden

(sinds 20 juli 2017)

° Het fotografisch werk van Vera Iris Hartman Photography is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijk gebruik is vrij mits vermelding naar de pagina van Vera Iris Hartman Photography. Voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

° Vera Iris Hartman Photography bewerkt alle foto’s in een unieke, typische stijl. Eigen of verdere bewerking is niet toegestaan. Foto’s worden enkel in JPG formaat afgeleverd. RAW bestanden worden nooit doorgestuurd.

° Foto’s en video’s gemaakt door Vera Iris Hartman Photography kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het mij weten als je dit niet wilt.

° Een boeking is definitief, indien deze last minute (minder dan 2 weken voor datum) wordt geannuleerd of verkort dan zal een schadevergoeding van 50% aangerekend worden voor de uren in verlies.

° Online galerijen blijven tot 6 maanden na de fotoshoot zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslagen. Bij verlies van de foto's na 6 maanden kan Vera Iris Hartman Photography uw foto's niet meer opvragen.

 

° Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

° Vera Iris Hartman Photography is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending van foto's, fotoboeken en andere foto-accessoires per post.

 

° Fotoreportages (van korte duur bv. familieshoot, zwangerschapshoot, ... max. 2 uur) kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Bij huwelijksreportages geldt er een andere overeenkomst.

° Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn eventueel reeds betaalde voorschot terugbetaald.

° Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

° De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

° Facturen moeten worden betaald binnen de 30 dagen na factuurdatum. Factuur wordt na uitvoering naar u opgestuurd via het e-mail opgegeven in het contract.

° Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

° De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

° Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor schade bij de opdrachtgever;
indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.

° De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

° Vera Iris Hartman Photography is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

UITVOERING OPDRACHT

Vera Iris Hartman zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden.
Vera Iris Hartman bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
Vera Iris Hartman heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM

De content is bescherm door auteursrecht.

Vera Iris Hartman behoudt het recht om haar werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten.

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Mechelen. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

--

Als de klant niet tevreden is over de dienstverlening kan hij hiervoor contact opnemen via vera.hartman1@gmail.com

Laatste aanpassing 12/01/2020

bottom of page